Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công dân có quyền yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khi cần thiết. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào? Cần những giấy tờ gì?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lý cho phép tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng quyền sử dụng đất. đất được thế chấp để vay vốn tại tất cả các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, cần phân biệt trường hợp cụ thể là quyền sử dụng đất, tài sản đầu tư trên đất được dùng để thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không thuê đất, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất. Trường hợp được Nhà nước giao đất một lần thì được dùng quyền sử dụng đất để thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc được giao đất không thu tiền sử dụng đất thì chỉ được dùng tài sản đầu tư trên đất để thế chấp vay vốn tại tất cả các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Xem thêm về : Mua Bán đất khánh vĩnh Giá Rẻ Mới Nhất

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này ghi tên người khác kèm theo văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của người sử dụng đất. các bên có liên quan nhưng trước ngày Luật này có hiệu lực chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp. Nếu khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ​​ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm về : Bán Đất khánh Hòa Giá Rẻ, khu vực đông dân cư và khách du lịch, thuận tiện cho việc buôn bán

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1. Gửi đơn đăng ký

Căn cứ Điều 70 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, địa điểm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Trường hợp 2: Cá nhân, hộ gia đình không nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

  • Địa phương có bộ phận một cửa nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
  • Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai).
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, không nộp lệ phí, trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, người nộp thuế phải nộp đúng số tiền, thời hạn đã thông báo và lưu hồ sơ chứng minh nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận. cầm lấy.

Bước 4: Trả kết quả

Chứng chỉ sẽ được trao cho người dân trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục.

  • Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được tăng thêm 15 ngày.